Általános tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eüszr.) rendelkezéseinek megfelelően a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében biztosítja ügyfelei számára az elektronikus ügyintézés lehetőségét.

Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások igénybevételéhez ügyfélkapu/cégkapu regisztráció szükséges, mellyel kapcsolatos tájékoztatás elérhető a www.magyarorszag.hu oldalon.

A természetes személy ügyfél megválaszthatja, hogy elektronikus vagy nem elektronikus formában kívánja az ügyeit intézni, kivéve, ha az elektronikus kapcsolattartás alkalmazása jogszabály alapján kötelező.

A gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője köteles az elektronikus ügyintézésre.

Az egyéni vállalkozók saját cégkaput nem használhatnak, azt egyéni vállalkozásukhoz tartozóan nem nyithatnak. Az egyéni vállalkozó hivatalos elérhetősége a KÜNY tárhelye.

 

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának biztonságos központi kapcsolattartási címe az alábbi azonosítókon érhető el:

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Polgármesteri Hivatal

Hivatali kapu rövid név: BUD05

KRID azonosító: 707192326

 

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata

Hivatali kapu rövid név: BUD05ONK

KRID azonosító: 656330713

 

Az elektronikus ügyfélszolgálat elérhetősége:

 

Elektronikus űrlapok

Hivatalunk az elektronikusan indítható ügyekhez elektronikus űrlapokat biztosít, melyek elérhetősége: https://eugyintezes.belvaros-lipotvaros.hu/neoform/index

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy amennyiben az adott ügytípusban rendelkezésre áll elektronikus formanyomtatvány (űrlap), szíveskedjenek azt használni.

Azokban az ügyekben, amelyekre az Önkormányzat nem rendszeresített űrlapot, lehetőség van az e-Papír szolgáltatás igénybevételére, amellyel kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: https://epapir.gov.hu/.

Továbbá az ÁNYK keretprogramon keresztül nyújtható be az alábbi két űrlap:

Elektronikus azonosítás

Az ügyfél akkor jogosult elektronikus azonosítás nélkül elektronikus ügyintézésre, ha az adott eljárási vagy ügyintézési cselekmény elvégzése vagy nyilatkozat megtétele nem elektronikus ügyintézés esetén egyáltalán nem igényli személyazonosító adat megadását.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra, hogy minden más esetben kizárólag elektronikus azonosítást követően lehet elektronikusan ügyet intézni!

A hitelesítéssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken tájékozódhat:

Természetes személyek esetén:

- eSZIG http://hiteles.gov.hu/eSZIG e-aláírás információk

- AVDH Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés

Jogi személyek esetén pl.:

- https://e-szigno.hu/

Kérjük, hogy az űrlapokhoz csatolandó mellékleteket a feltöltés előtt hitelesítsék.

Rendelkezési nyilvántartás (RNY)

Az ügyfelek az ügyintézéssel összefüggő rendelkezéseiket, jognyilatkozataikat teljes bizonyító erejű magánokiratként rögzíthetik elektronikus úton. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a jogszabály értelmében a Rendelkezési Nyilvántartásban meghatalmazás is adható!

A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a https://rendelkezes.gov.hu/ címen érhető el a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatáson keresztüli azonosítást követően.

Felhívjuk figyelmét, hogy

  • gazdálkodó szervezet ügyfél az E-ügyintézési tv. 14. § (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét.
  • természetes személy ügyfél – amennyiben ügyeit elektronikusan kívánja intézni – az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába szíveskedjen alaprendelkezést tenni az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából.

Elektronikus űrlapok benyújtásának menete

Az ügyfélkapus felhasználónév és jelszó birtokában a https://eugyintezes.belvaros-lipotvaros.hu/ portálon a jobb felső sarokban található  ikonra kattintva jelentkezzen be az e-ügyintézési portálra.

Amennyiben Ön még nem regisztrált az oldalunkon, kap egy figyelmeztetést erre vonatkozóan az ügyfélkapus bejelentkezést követően a regisztráció elvégzése érdekében. Az egyszeri regisztráció keretében az ügyfélkapus adatait (természetes személyazonosító adatok), levelezési címét és adóazonosító jelét szükséges megadni, melyek alapján nyilvántartásba vesszük rendszerünkben.

Ezt követően sor kerülhet a tényleges űrlap kitöltésre portálunkon az „e-Ügyintézés” => „Elektronikusan indítható ügyek” menüpont alatt található megfelelő űrlap kiválasztásával.

Adóegyenleg lekérdezése az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül (OHP)

Az önkormányzat a természetes/jogi személy ügyfelei számára az E-önkormányzat portálon keresztül biztosítja az adott településhez tartozó adóegyenleg lekérdezést.

A szolgáltatás használatának feltételei:

   • Rendelkeznie kell KAÜ-regisztrációval, hogy be tudjon lépni a portálra, valamint igénybe vehesse a beküldéssel kapcsolatos elektronikus szolgáltatásokat.
   • A Rendelkezési Nyilvántartásban (RNY) ne legyen tiltva az Internetes ügyintézése, vagyis az „Internetes ügyintézés tiltása” értéke „NEM” legyen.
   • Az egyenleg-lekérdezés szolgáltatás csak bejelentkezést követően érhető el.
   • A lekérdezés előtt mindenképpen szükséges engedélyezni a böngészőben a felugró ablakok használatát, mert az Adószámla kivonat PDF-formátumban, felugró ablakként jelenik meg.
   • Képviselőként/meghatalmazottként történő lekérdezésnél az önkormányzathoz a képviselet/meghatalmazás bejelentése megtörtént.
   • A lekérdező személyes adatai az önkormányzat adó nyilvántartásában hibátlanul (a közhiteles nyilvántartásokkal megegyezően) szerepeljenek.

 

Az egyenleg lekérdezésének folyamata:

   • Jelentkezzen be az E-önkormányzat portálra.
   • Kattintson az ADÓEGYENLEG LEKÉRDEZÉS menüpontra.
   • Válassza ki az EGYENLEG TÍPUS-át (Egyszerű vagy Részletes).
   • Amennyiben saját adóegyenlegét szeretné lekérdezni, automatikusan betöltődik az adóazonosító jele. A háttérben a rendszer ellenőrzi és az önkormányzati adó szakrendszerrel egyezteti személyes adatait az eljárási jogosultság igazolása érdekében. Érdemes ellenőriznie, hogy helyesen szerepel-e az adóazonosító jele a mezőben. Amennyiben az adóazonosító jel nem jelenik meg a mező kézzel kitölthető.
   • Képviseleti joggal felruházott személy egyenleg-lekérdezése esetén természetes személynél a képviselt adóazonosító jelét, illetve cég és egyéni vállalkozás esetén az adószámot szükséges megadni.
   • Kattintson a LEKÉRDEZÉS gombra.
   • Megjelenik az Adószámla kivonat.

 

Önkormányzati ügyintézés bárhol, bármikor

 

Nincs helye elektronikus ügyintézésnek:

   • azon eljárási cselekmények esetében, ahol törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az ügyfél személyes megjelenését vagy meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását kötelezővé teszi,
   • olyan eljárási cselekmény esetében, ahol ez nem értelmezhető,
   • olyan eljárás vagy eljárási cselekmény esetében, ahol ezt nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa kizárja,
   • olyan irat, okirat vagy más beadvány esetében, amely minősített adatot tartalmaz.

 

Fentiek alapján a Hivatalnál az alábbi ügytípusokban kizárt az elektronikus ügyintézés lehetősége:

   • Apai elismerő nyilatkozat
   • Állampolgársági eskütétel
   • Bejegyzett élettársi kapcsolat ügye
   • Felmentés házasságkötés várakozási idő alól
   • Gyermek családnevére vonatkozó megállapítás
   • Halotti hazai anyakönyvi kivonat
   • Házasság hazai anyakönyvezése
   • Házasságkötés
   • Házasságkötés lemondása
   • Honosítás (ÁP eskü)
   • Külföldi állampolgár házasságkötése
   • Névváltoztatás
   • Születési anyakönyvi bizonyítvány beszerzése
   • Születési hazai anyakönyvezés
   • Újbóli anyakönyvezés

 

Illetékfizetési kötelezettség

Természetes személy ügyfél jogosult, míg gazdálkodó szervezet köteles az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat elektronikus úton megfizetni az alábbiak szerint átutalással.

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának az OTP Banknál vezetett alábbi számú bankszámlára történő átutalással:

Számla elnevezése

Számlaszám

Költségvetési elszámolási számla

11784009-15505006

Vegyes elkülönített számla

11784009-15505006-02130000

Építményadó számla

11784009-15505006-02440000

Idegenforgalmi adó számla

11784009-15505006-03090000

Államigazgatási illeték számla

11784009-15505006-03470000

Bírság elszámolási számla

11784009-15505006-03610000

Késedelmi pótlék elszámolási számla

11784009-15505006-03780000

Bérlakás értékesítés lebonyolítási számla

11784009-15505006-06080000

Letéti számla

11784009-15505006-06530000

Egyéb bevétel számla

11784009-15505006-08800000

Gépjármű adó számla

11784009-15505006-08970000

Önkormányzati nem lakáscélú helyiség bérleti díj számla

11784009-15505006-10080003

Önkormányzati lakás bérleti díj számla

11784009-15505006-10090002

Önkormányzati intézményi költségvetési számla

11784009-15505006-10160002

Fűtés beszedési számla

11784009-15505006-10240001

Közterület helyreállítási számla

11784009-15505006-10270008

Parkolási díj bevétel számla

11784009-15505006-10290006

Parkolási díjhoz kapcsolódó pótdíj számla

11784009-15505006-10300002

Közigazgatási hatósági eljárási illeték befizetési számla

11784009-15505006-10320000

Felügyeleti díj számla

11784009-15505006-10330009

Biztosítékok elszámolási számla

11784009-15505006-10360006

Óvadék elszámolási számla

11784009-15505006-10380004

Közterület használati díj

11784009-15505006-10400009

B-L Bp. Főv. V. ker Polgármesteri Hivatal

11784009-15735681

Balaton Óvoda

11784009-16907580

B-L Bp. Főv. V. ker Önk. TESZ-VESZ Óvoda

11784009-16907614

B-L Bp. Főv. V. ker Önk. Egyesített Bölcsődék

11784009-16907793

Bástya Óvoda

11784009-16907858

B-L Bp. Főv. V. ker Önk. Egyesített Szociális Intézmény

11784009-16920347

Játékkal-mesével Óvoda

11784009-16920512

 

 

Elektronikus ügyintézés technikai biztosításával kapcsolatos tájékoztató

Elvárt biztonsági szint

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus kapcsolattartás során elvárt biztonsági szintjéről az alábbi tájékoztatást adja (E-ügyintézési törvény 18. § (8) szerint): Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a jelen tájékoztatásban foglaltaknál magasabb biztonsági szintet nem követelhet meg.

2-es biztonsági szint

 

Rendelkezésre állás

A rendelkezésre állás vállalt célértékét az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az alábbiak szerint állapítja meg:

Az önkormányzat vállalja, hogy a hét minden napján 98%-ban biztosítja a rendszer, és ez által az elektronikus ügyintézés elérhetőségét.

A tervezett üzemszünet és a különleges karbantartási szünet (verzióváltás) időtartama nem számít bele a szolgáltatás kiesési idejébe, illetve az éves rendelkezésre állás számításakor nem kell figyelembe venni.

A tervezett üzemfenntartási munkák alatti szükségszerű rendszerleállások ideje – amennyiben az a karbantartási ablakban történik -, a rendelkezésre állás idejét nem csökkenti.

 

Rendszeres karbantartások bejelentése

„Tájékoztatjuk az …………………………. ügyfeleket, hogy a …………………………….(szakrendszer) karbantartására csütörtökönként 20.00-22.00 óra között kerül sor, mely időszak alatt a …………………….. (tevékenység) nem lehetséges. A …………………. a karbantartás ideje alatt is zavartalanul működnek.

Nem számít bele a határidőbe az a nap – a 451/2016. (XII. 19.) számú Kormányrendelet alapján -, amelyen legalább 4 órán át tartó üzemzavar akadályozta az elektronikus ügyintézést. A Hivatal az eljárása során figyelembe veszi, amennyiben az ügyfelek önhibájukon kívül esnek késedelembe.”

 

Tervezett üzemszünetek bejelentése

„Az …………. (szakrendszer) tervezett karbantartása miatt 2021. ………-án …… és 2021. …….-án ……. óra között az Interneten történő ……………. szolgáltatás ………………… átmenetileg nem elérhető.

Nem számít bele a határidőbe az a nap – 451/2016. (XII. 19.) számú Kormányrendelet alapján -, amelyen legalább 4 órán át tartó üzemzavar akadályozta az elektronikus ügyintézést. A Hivatal az eljárása során figyelembe veszi, amennyiben az ügyfelek önhibájukon kívül esnek késedelembe.”

 

Nem tervezett üzemszünet (általános áramszünet)

Előre nem tervezett üzemszünet vagy az elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét okozó esemény (a továbbiakban együtt: üzemzavar) bekövetkezése esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az üzemzavar bekövetkezését követően haladéktalanul az elektronikus ügyintézés elérhetőségére szolgáló felületen, a magyarorszag.hu honlapon, valamint saját honlapján köteles soron kívül tájékoztatást közzétenni, továbbá értesíteni az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletet. A tájékoztatásban fel kell tüntetni:

 • az üzemzavarral pontosan érintett ügyintézési szolgáltatások meghatározását, funkcionalitásukban bekövetkezett változásokat,
 • az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyfélszolgálati elérhetőségét,
 • ha az elektronikus ügyintézés más elektronikus felületen is elérhető, és az üzemzavar ezt a felületet nem érinti, a működő felület elérhetőségét.

 

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elvégzett tevékenységekről, illetve az üzemzavarokról köteles az elektronikus ügyintézés felületén és a magyarorszag.hu felületén is elérhető nyilvántartást hozzáférhetővé tenni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a technikai tevékenységek, illetve az üzemzavarok pontos időpontját és időtartamát, illetve az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által kiadott tájékoztatást.

 

Az ügyfél által üzemszünet, üzemzavar esetén követendő eljárásrend

A beadvány elektronikus úton történő benyújtását gátló, 1 munkanapot meghaladó üzemszünet, üzemzavar esetén mind a természetes személy, mind a gazdálkodó szervezet ügyfél a hagyományos ügymenetnek megfelelően jogosult papír alapon benyújtani a beadványt és mellékleteit.

Jogszabály alapján az elektronikus ügyintézés 1 munkanapot meghaladó szüneteltetése esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles biztosítani az ügyfelek beadványainak elektronikus utat nem igénylő módon történő fogadását és feldolgozását, abban az esetben is, ha az adott eljárástípusban a vonatkozó jogszabály alapján kizárólag elektronikus ügyintézésre van lehetőség.

Ez értelemszerűen alkalmazandó akkor is, ha az ügyfelet az eljárási cselekmény határidőben történő elvégzésében olyan tervezett technikai tevékenység vagy üzemzavar akadályozta, amely az általa igénybe vett szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (a továbbiakban: SZEÜSZ) vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás (a továbbiakban: KEÜSZ) használatát érintette.