Főlap

ADATBEJELENTÉS

 

az épület, épületrész utáni

építményadóról

FŐLAP

 

Benyújtandó az épület, épületrész (építmény) fekvése szerinti

települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak.

(Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!)

I. Az adatbejelntés fajtája

II. Az adatbejelntő adatai

12: Lakóhely, székhely

13. Levelezési cím

III. Az adatbejelentő tulajdonjoga, vagyoni értékű joga

Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. A megállapodást a „MEGÁLLAPODÁS adózással kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról” című nyomtatványon lehet megtenni.

"B" jelű betétlap 1

„B” jelű betétlap

 

az építményadó adatbejelentéséhez

a kereskedelmi egységről (szállásépületről),

az egyéb nem lakás céljára szolgáló építményről

(adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni!)

 

I. Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény és időpontja

II. Adókötelezettség változására okot adó körülmény és időpontja

Egyéb esetén

III. Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény és időpontja

IV. Azépítmény címe

V. Az építmény fajtája

Egyéb
Egyéb
Egyéb

VI. Az építményadó alapja

Az építményadó hasznos alapterülete
m2

VII. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (Htv.) biztosított törvényi adómentesség igénybevétele

1. pont esetén hasznos alapterülete
m2
forgalmi értéke
Ft. (Htv. 13. § b) pontja)

VIII. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről

IX. Az önkormányzati rendeletben rögzített adómentesség, adókedvezmény igénybevétele

1. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség
jogcímen mentes terület nagysága
m2

(Csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!)

2. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség
jogcímen mentes alapterület
m2 vagy értékrész
Ft.

(Csak forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni!)

3. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény
jogcímen.

X. Több adómérték esetén az adómérték megállapításához szükséges tények, adatok

XI. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

"B" jelű betétlap 2

„B” jelű betétlap

 

az építményadó adatbejelentéséhez

a kereskedelmi egységről (szállásépületről),

az egyéb nem lakás céljára szolgáló építményről

(adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni!)

 

I. Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény és időpontja

II. Adókötelezettség változására okot adó körülmény és időpontja

Egyéb esetén

III. Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény és időpontja

IV. Azépítmény címe

V. Az építmény fajtája

Egyéb
Egyéb
Egyéb

VI. Az építményadó alapja

Az építményadó hasznos alapterülete
m2

VII. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (Htv.) biztosított törvényi adómentesség igénybevétele

1. pont esetén hasznos alapterülete
m2
forgalmi értéke
Ft. (Htv. 13. § b) pontja)

VIII. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről

IX. Az önkormányzati rendeletben rögzített adómentesség, adókedvezmény igénybevétele

1. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség
jogcímen mentes terület nagysága
m2

(Csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!)

2. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség
jogcímen mentes alapterület
m2 vagy értékrész
Ft.

(Csak forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni!)

3. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény
jogcímen.

X. Több adómérték esetén az adómérték megállapításához szükséges tények, adatok

XI. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

"B" jelű betétlap 3

„B” jelű betétlap

 

az építményadó adatbejelentéséhez

a kereskedelmi egységről (szállásépületről),

az egyéb nem lakás céljára szolgáló építményről

(adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni!)

 

I. Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény és időpontja

II. Adókötelezettség változására okot adó körülmény és időpontja

Egyéb esetén

III. Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény és időpontja

IV. Azépítmény címe

V. Az építmény fajtája

Egyéb
Egyéb
Egyéb

VI. Az építményadó alapja

Az építményadó hasznos alapterülete
m2

VII. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (Htv.) biztosított törvényi adómentesség igénybevétele

1. pont esetén hasznos alapterülete
m2
forgalmi értéke
Ft. (Htv. 13. § b) pontja)

VIII. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről

IX. Az önkormányzati rendeletben rögzített adómentesség, adókedvezmény igénybevétele

1. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség
jogcímen mentes terület nagysága
m2

(Csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!)

2. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség
jogcímen mentes alapterület
m2 vagy értékrész
Ft.

(Csak forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni!)

3. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény
jogcímen.

X. Több adómérték esetén az adómérték megállapításához szükséges tények, adatok

XI. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

"B" jelű betétlap 4

„B” jelű betétlap

 

az építményadó adatbejelentéséhez

a kereskedelmi egységről (szállásépületről),

az egyéb nem lakás céljára szolgáló építményről

(adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni!)

 

I. Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény és időpontja

II. Adókötelezettség változására okot adó körülmény és időpontja

Egyéb esetén

III. Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény és időpontja

IV. Azépítmény címe

V. Az építmény fajtája

Egyéb
Egyéb
Egyéb

VI. Az építményadó alapja

Az építményadó hasznos alapterülete
m2

VII. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (Htv.) biztosított törvényi adómentesség igénybevétele

1. pont esetén hasznos alapterülete
m2
forgalmi értéke
Ft. (Htv. 13. § b) pontja)

VIII. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről

IX. Az önkormányzati rendeletben rögzített adómentesség, adókedvezmény igénybevétele

1. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség
jogcímen mentes terület nagysága
m2

(Csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!)

2. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség
jogcímen mentes alapterület
m2 vagy értékrész
Ft.

(Csak forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni!)

3. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény
jogcímen.

X. Több adómérték esetén az adómérték megállapításához szükséges tények, adatok

XI. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

"B" jelű betétlap 5

„B” jelű betétlap

 

az építményadó adatbejelentéséhez

a kereskedelmi egységről (szállásépületről),

az egyéb nem lakás céljára szolgáló építményről

(adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni!)

 

I. Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény és időpontja

II. Adókötelezettség változására okot adó körülmény és időpontja

Egyéb esetén

III. Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény és időpontja

IV. Azépítmény címe

V. Az építmény fajtája

Egyéb
Egyéb
Egyéb

VI. Az építményadó alapja

Az építményadó hasznos alapterülete
m2

VII. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (Htv.) biztosított törvényi adómentesség igénybevétele

1. pont esetén hasznos alapterülete
m2
forgalmi értéke
Ft. (Htv. 13. § b) pontja)

VIII. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről

IX. Az önkormányzati rendeletben rögzített adómentesség, adókedvezmény igénybevétele

1. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség
jogcímen mentes terület nagysága
m2

(Csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!)

2. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség
jogcímen mentes alapterület
m2 vagy értékrész
Ft.

(Csak forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni!)

3. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény
jogcímen.

X. Több adómérték esetén az adómérték megállapításához szükséges tények, adatok

XI. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező