Tájékoztató

Tájékoztató

A Budapest V., Vadász u. 11-13. Nyugdíjasházban lévő lakások bérbeadásáról

 

 

A Budapest V., Vadász u. 11-13. szám alatti Nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérleti jogának megszerzésére irányuló kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján kell benyújtani.

 

A Nyugdíjasházi bérlakás bérlőjéül kizárólag az önmaga ellátására képes, a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elért személy jelölhető, aki

 

Ø   Budapest közigazgatási területén lévő megfelelő legalább 1 szoba, komfortos, igény és tehermentes lakás tulajdonjogát vagy önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogát ajánlja fel cserébe, vagy

 

Ø   a bérleti jog ellenértékeként a bérlőkiválasztással egyidőben 3,7 millió Ft összegű készpénzbefizetés teljesítését vállalja.

 

A Nyugdíjasházi elhelyezések iránti kérelmekről és a kérelmek teljesítésének sorrendjéről, méltánylást érdemlő egyedi körülmények és lakásgazdálkodási szempontok alapján a Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság javaslatára a Polgármester dönt.

 

A Nyugdíjasházban lévő lakásra vonatkozó bérleti szerződés határozatlan időtartamra szól.

 

A Nyugdíjasházban lévő lakásba a bérlő házastársán vagy élettársán kívül más személyt nem fogadhat be, a lakást albérletbe nem adhatja.

 

A Nyugdíjasházban lévő lakások összkomfortosak. Az I-V. emeletig 30 nm alapterületűek. Az épület VI. emeletén lévő bérlemények 25 nm alapterületűek, ezekhez erkély is tartozik.

 

A VII. emeleti bérlemények is 25 nm alapterületűek, de ezek nem rendelkeznek erkéllyel.

 

A Nyugdíjasházban lakó bérlőknek lehetőségük van igénybe venni a szintenkénti társalgókat, illetve az épület tetején kialakított tetőteraszt.

 

A Nyugdíjasházzal kapcsolatos további felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályán kérhető személyesen az I.114. szobában, vagy a 872-7466-os telefonszámon.

 

 

A kérelem benyújtásához szükséges mellékletek:

Ø  orvosi igazolás arról, hogy a kérelmező önellátásra képes, közösségben tartózkodhat,

Ø  jövedelemigazolás (nyugdíjszelvény)

 

Kérelem

Nyugdíjasházi bérlakás bérbeadása iránti kérelem

1. Kérelmező adatai

Lakcíme

2. A jelenleg lakott lakásban milyen minőségben lakik

3. A lakás komforzata

4. A lakás alapterülete

nm

5. szobaszáma

db

6. A lakásban lakók száma

7. A nyugdíjasházi kérelmező szociális körülményei

Ft/hó
Ft/hó

8. A nyugdíjasházi kérelem indoklása

9. A kérelem szempontjából fontosnak ítélt további megjegyzések

Nyilatkozatok

Tudomásul veszem, hogy a Budapest, V., Vadász u. 11-13. szám alatti Nyugdíjasházi bérlakás bérleti jogának ellenértéke 3,7 millió (hárommillió-hétszázezer) Ft.

 

Ezen összeg egy összegben történő befizetését vállalom.

 

 

Nyilatkozom, hogy

 

 

 

Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben a bérbe venni kívánt lakásra már nem tartok igényt, ennek tényét a Polgármesteri Hivatalnak – 8 napon belül – bejelentem.

 

Orvosi vélemény

Orvosi vélemény

Orvosi vélemény

 

 

 

Név:……………………………………………………………………………………...

 

Szül.hely, idő:………………………………Anyja neve:………………………………

 

Lakcíme:………………………………………………………………………………....

 

 

 

Nevezettet a mai napon megvizsgáltam.

 

 

 

1.     Egészségi állapota:……………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………...

 

………………………………………………………………………………...

 

………………………………………………………………………………...

 

2.     Prognózis (várható állapotváltozás):…………………………………………

 

………………………………………………………………………………...

 

3.     Betegsége, fogyatékossága (látás, hallás)…………………………………….

 

………………………………………………………………………………...

 

………………………………………………………………………………...

 

4.     Mozgásképessége

 

 

 

a.     mozgásképes          b. mozgásában korlátozott           c. mozgásképtelen

 

 

 

5.     Önellátásra képes:       igen         -           nem

 

 

 

6.     Fertőző betegségben:             szenved                  nem szenved

 

elmebetegségben:                  szenved                  nem szenved

 

pszichiátriai betegségben       szenved                  nem szenved

 

szenvedély betegségben         szenved                  nem szenved

 

 

 

7.     Indokoltnak tartom és javasolom:

 

 

 

étkeztetését         házi segítségnyújtását      nyugdíjasházi elhelyezését

 

 

 

Egyéb ellátásával kapcsolatosan:………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………...

 

 

 

Jelen orvosi vélemény fent nevezett nyugdíjasházi elhelyezésével összefüggő eljárásban, a Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat Népjóléti Osztálya felé került kiadásra.

 

 

 

 

 

Budapest,         év               hónap         nap

 

                                                                               …………………………………

 

                                                                                                 háziorvos

 

 

 

Fent nevezett nyugdíjasházi kérelmező hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti személyes adataim a nyugdíjasházi elhelyezéssel kapcsolatos eljárásban kezelésre kerüljenek.

 

 

 

……………………., 20      év                     nap

 

                                                                                               …………………………………

 

                                                                                                                    aláírás

 

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező