Tájékoztatás

Csatolandó iratok

- Az ingatlan funkcióját (szálloda) közhiteles dokumentummal igazolni szükséges.

- Településképi döntést stükséges kérelmezni Hivatalunk Építési és Műszaki Osztályán.

Az ingatlan használatának jogcíme:

- nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat vagy annak másolata a tulajdoni lap kivételével,

- haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely szolgáltató a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,

- közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,

- helyszínrajz,

- alaprajz,

- szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentum,

- bejelentő cég esetén aláírási címpéldány.

- Amennyiben a kérelmet nem a kérelmező nyújtja be, a cég ügyvezetőjének a Rendelkezési Nyilvántartásban kell rendelkeznie a meghatalmazott személyéről és eljárási jogosultságáról.

- A szálláshely-minősítő szervezet által kiadott minősítő dokumentum.

1. oldal

Közösségi szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentése (A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján)

Illeték: 0 Ft.

1. A szálláshely-szolgáltató adatai

Székhelye/Állandó lakcíme

2. Szálláshely adatai

( az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma leaglább hat, az ágyak száma legalább tizenegy)

Címe

Befogadóképessége

db

(minimum 6)

db

(minimum 11)

db

2. oldal

3. A szálláshely

4. Helyszíni szemle

Azon ügyfelünk, aki nem rendelkezik más dokumentumhitelesítési móddal, kérjük az alábbi program segítségével először hitelesítse, majd azt követően töltse fel a mellékleteket hozzánk.

 

Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés:

 

AVDH

 

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező