Tájékoztatás

Egyéb szálláshely szolgáltatók részére tájékoztatás

A KSH-nak történő statisztikai adatszolgáltatás teljesítése érdekében az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre (a továbbiakban: tárgyév) vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a következőkről: a)  fogadott vendégek száma, és a b)  a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma

Csatolandó iratok

 - Településképi döntést szükséges kérelmezni Hivatalunk Építési és Műszaki Osztályán.

- Nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat vagy annak másolata a tulajdoni lap kivételével,

- haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,

- közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,

- helyszínrajz,

- alaprajz,

- szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentum.

- Bejelentő cég esetén aláírási címpéldány.

- Amennyiben a kérelmet nem a kérelmező nyújtja be, a cég ügyvezetőjének a Rendelkezési Nyilvántartásban kell rendelkeznie a meghatalmazott személyéről és eljárási jogosultságáról.

- Szálláshely-minősítő szervezet által kiadott minősítő dokumentum.

1. oldal

Egyéb szálláshely-üzemeltetési tevékenység bejelentése (A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján)

Illeték: 0 Ft.

 

1. A szálláshely-szolgáltató adatai

Székhelye/Állandó lakcíme

Nem kötelező megadni (azonban a statisztikai adatlap megküldéséhez szükséges)

2. Szálláshely adatai

Címe

2. oldal

Hasznosítás mértéke

m2

Befogadóképessége

db

Maximálisan megadható érték: 8

Vendégszobák részletezése

m2
db
db

Teljes befogadóképesség

Az egyéb szálláshely

Azon ügyfelünk, aki nem rendelkezik más dokumentumhitelesítési móddal, kérjük az alábbi program segítségével először hitelesítse, majd azt követően töltse fel a mellékleteket hozzánk.

 

Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés:

 

AVDH

 

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező