Kérelem

Kérelem a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához

Igénylő adatai

Székhelye, ill. lakcíme

Levelezési címe

Közterületre vonatkozó adatok

-tól
-ig
m2
utca, tér, házszám

Gazdasági társaság, társadalmi vagy egyéb szervezet, egyéni vállalkozás esetében

Magánszemély esetében

Építési munkaterület, konténer, rendezvény esetén kitöltendő

Amennyiben a kérelmező rendelkezik forgalomtechnikai tervvel, akkor annak becsatolását kérjük.

A munkálat miatt várható forgalomtechnikai változás érint-e:

db

A kérelmező tudomásul veszi, hogy:

- a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, és aki a közterületet hozzájárulás nélkül használja a többször módosított 22/2018.(XII.19.) B-L. Ö. sz. önkormányzati rendelet alapján szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható,

- az általa igényelt közterület-használat csak az igényelt nagyságú terület használatára vonatkozik,

- megkötendő közterület-használati megállapodás nem pótolja a hatósági, illetve szakhatósági engedélyek beszerzését, amely a kérelmező feladata,

- a Belváros-Lipótváros Budapest V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló többször módosított 22/2018 (XII.19.) B-L Ö. sz. önkormányzati rendelet 15. § (1) bek. szerint a közterület használatáért közterület-használati díjat köteles fizetni!

Megjegyzés

A kérelemhez az igénylőnek az alábbiakat kell csatolnia:

 

1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító okirat (vállalkozói engedély, cégbírósági bejegyzés, aláírási címpéldány, működési engedély, személyi igazolvány, adókártya) egyszerű másolatát.

 

2. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló méretezett, mérethelyes helyszínrajzot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak, járdaszélességnek, parkolási rendnek és ott lévő, állandó köztárgyaknak, növényzetnek. Ebbe be kell rajzolni az igényelt területet a szükséges méretekkel, úgy, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyértelműen megállapítható helyen.


3. Az elhelyezni kívánt létesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit, valamint a rögzítésre vonatkozó elhelyezési tervdokumentációt.

 

4. Építkezések, felújítások esetén jogerős építési engedély és/vagy településképi határozat ill. örökségvédelmi hozzájárulás másolatát.

 

5. Szezonális terasz létesítése esetén a kihelyezni kívánt eszközök részletes felsorolását, látvány- és berendezési tervet, feltüntetve az anyag és színhasználatot, fotót, továbbá érvényes hulladékfelhasználási szerződést.

Figyelmeztetés: A hiányosan benyújtott kérelem nem bírálható el.

Budapest,

Azon ügyfelünk, aki nem rendelkezik más dokumentumhitelesítési móddal, kérjük az alábbi program segítségével először hitelesítse, majd azt követően töltse fel a mellékleteket hozzánk.

 

Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés:

 

AVDH

 

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező