Vagyonnyilatkozat

63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez: vagyonnyilatkozat

I. A kérelmező személyes adatai

Lakóhelye

Tartózkodási helye

A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):

Címe

m2
Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:

(pl.: haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat)

Címe

m2
Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:

(pl.: haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom)

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó használat)

Címe

m2
Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:

(pl.: haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom)

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat)

Címe

m2
Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:

(pl.: haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom)

B. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű adatai

a) személygépkocsi

Ft

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:

(Pl.: elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog.)

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű

Ft

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:

(Pl.: elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog.)

III. Nyilatkozatok

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a pénzforgalmi számlán kezelt összeg tekintetében.

4. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Ha a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állami hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező