Tájékoztató

Kitöltési útmutató üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására

Az eljárás illetéke 0,- forint.

 
A kérelem kitöltése előtt be kell szerezni a KÜJ és KTJ számokat:

KÜJ szám: Környezetvédelmi Ügyfél Jel, KTJ száma: Környezetvédelmi Területi Jel

A KÜJ szám az adatszolgáltató gazdasági szervezetet, a KTJ szám pedig a tevékenységi helyszínt (azaz telephelyi helyszínt) azonosítja.

Amennyiben nem rendelkezik KÜJ vagy KTJ számmal, a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálynál (1072 Budapest, Nagydiófa utca 10-12. tel.: 1/478-44-00, 1/323-29-60 (977, 978, 979 mellék),  lehet igényelni kizárólag elektronikus úton, OKIRKAPUN keresztül ügyfélkapuval. Amennyiben az igényléssel kapcsolatban további kérdése merül fel, kérem a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálynál érdeklődjön a fentebb megadott számok valamelyikén.

A kérelem a KÜJ és KTJ számok nélkül hiányos, a kérelem kötelező tartalmi eleme, beszerzése a kérelmező feladata, a kérelem elbírálásának feltétele.

A kérelem 1. pontjában szereplő adatoknál a kérelmező (üzemeltető) adatait kell rögzíteni.

A kérelem 2. pontjában a vendéglátóhelyre vonatkozó adatokat kell megadni. (megnevezés: vendéglátóhely fantázia neve) Az albetéttel ellátott helyrajzi számot kell beírni (bérleti szerződésből/tulajdoni lapról pl.:12345/0/A/1).

EOV koordináta: Egységes Országos Vetület. Telephelyek, objektumok pontos földrajzi helyének megadására szolgáló koordináta a Magyarországon leginkább elterjedt, államigazgatási területen kötelezően használandó EOV koordinátarendszerében. Interneten megtalálható.

A kérelem a 3. pontjában amennyiben új üzletet nyit, úgy az a) pontot jelölje meg, amennyiben ismert/létezik korábbi üzemeltető úgy az e) ponthoz írja be a nevét. Ha végzés miatt nyúltja be a kérelmet, akkor az f) pontban beírhatja a végzés iktató számát.

A kérelem a 4. pontjában egy mondatban jellemezze a vendéglátóhelyet és annak tevékenységét: Pl.: Melegkonyhás étterem, elszívó és befúvó berendezésekkel, közönségtérben zenével.

 

A kérelem 5. pontjában található táblázatokat az alábbiak figyelembevételével kell kitölteni:

„h) szabadidős zaj- vagy rezgésforrás: környezeti zajt, rezgést előidéző kulturális, szórakoztató, vendéglátó vagy sportlétesítmény, és az előbbi célú tevékenység, valamint az előbbi célra használt berendezés, gép;

i) üzemi zaj- vagy rezgésforrás: az e), f) és h) pontokban felsorolt tevékenységek kivételével a környezeti zajt, rezgést előidéző, termelő, szolgáltató tevékenység, vagy az ilyen tevékenységhez használt, környezeti zajt, rezgést előidéző telephely, gép, berendezés, ideértve a termelő, szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó, telephelyen belüli - közlekedési célú tevékenységnek nem minősülő - járműhasználat, járműmozgás, rakodás;”

Zajforrásnak minősül pl.: tv, rádió, zeneszolgáltatásra alkalmas berendezések, hűtőgép, szellőző berendezés, klíma, terasz, stb.

Példa a táblázat kitöltésére:

 

 

 

 

 

 Zajforrás működési ideje

 Technológia
elnevezése

 Zajforrás
jele

 Zajforrás
elnevezése

 A zajforrás
működési helye

 nappal
-tól, -ig

 éjjel
-tól, -ig

  élelmiszerhűtés

    −−−−−−−

 hűtőgép

 konyha

folyamatosan

  mosogatás

 

 mosogatógép

 konyha

nyitvatartási időben

  szagelszívás

 

 szagelszívó

 konyha

nyitvatartási időben

  kávéfőzés

 

 kávédaráló

 vendégtér

nyitvatartási időben

  kávéfőzés

 

 kávéfőző

 vendégtér

nyitvatartási időben

  italhűtés

 

 italhűtő

 vendégtér

folyamatosan

  levegőhűtés

 

 klíma beltéri

 vendégtér

nyitvatartási időben

  levegőhűtés

 

 klíma kültéri

 tetőtér

nyitvatartási időben

  zene szolgáltatás

 

 laptop, hangfal

 vendégtér

nyitvatartási időben

 

 

 

 

 

 

 Az 5. b) pontban megjelölt szezonális működési rendbe írja be, ha esetleg terasszal rendelkezik, vagy tervezi annak létesítését, illetve ha eseti rendezvényeket kíván tartani.

Az 5. c) pontban a nem rendszeresen működő (pl. szükségáramforrások) zajforrásokat kell felsorolni.

 

 

 Technológia
elnevezése

 Zajforrás
jele

 Zajforrás
elnevezése

 A zajforrás működési
helye

 Zajforrás működési ideje
(h/év)

 légkondicionálás

 −−−−−−−

 klíma beltéri egység

 vendégtér

 Nyitvatartási időben

légkondicionálás

 −−−−−−−

klíma kültéri egység

 tetőtér

 Nyitvatartási időben

 

A 6. pontban található táblázatba a vendéglátó környezetében található épületek címét kell felsorolni, melyet az önkormányzati ügyintéző tölt ki.

A kérelem 7. pontjában a valós adattartalomról szükséges nyilatkozni, mivel az üzemeltetőnek változás jelentési kötelezettsége van (30 napos határidővel, ld. változásjelentés nyomtatvány).

A kérelem 8. pontjában a kérelmezőnek el kell döntenie, hogy a kérelmezett eljárás során az ügy teljes eljárásban történő lefolytatását kéri, az ügyintézési határidő max. 60 nap, nem válasz esetén, amennyiben az Ákr. 41. §. 1.) bekezdés feltételei teljesülnek akkor az ügyintézési határidő max. 8 nap.

Mellékletek: akusztikai szakvélemény csatolható, de nem kötelező

 

Kérelem

Kérelem üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására

 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzője, mint I. fokú környezetvédelmi hatóság részére, az Építési és Műszaki Osztály felé.

 A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 10. § alapján kérem a zajkibocsátási határérték megállapítását az alább megnevezett üzemi, szabadidős zajforrásra.

1. Kérelmező (üzemeltető)

Székhelye

Levelezési címe

2. Üzemi, szabadidős zajforrás, amelyre a zajkibocsátási határértéket meg kell állapítani

Címe

Telephely EOV koordinátái

x:
m
y:
m

3. Kérelem indoka

Kitöltendő, ha az üzemeltető személyében következett be változás!

4. Zajforrás rövid leírása, ismertetése

A zajforrás (a tervezett, illetve a meglévő létesítményben folytatott tevékenység, alkalmazott technológia, helyhez kötött vagy mozgó berendezés, üzemi, szabadidős zajforrásnak minősülő tevékenység) rövid leírása, ismertetése:

5. Az üzemi, szabadidős zajforrás működési rendje

a) Műszak vagy nyitvatartási, működési idő

 

 Zajforrás működési ideje

Technológia elnevezése

Zajforrás jele

Zajforrás elnevezése

Zajforrás működési helye

Nappal (-tól -ig)

Éjjel (-tól -ig)

b) Szezonális (nyári, téli vagy más) működési rend

c) Nem rendszeresen működő zajforrásokra vonatkozó adatok (pl. szükségáramforrások)

(h/év)

6. A zajforrás hatásterületén elhelyezkedő ingatlanok felsorolása

Mellékletek

Azon ügyfelünk, aki nem rendelkezik más dokumentumhitelesítési móddal, kérjük az alábbi program segítségével először hitelesítse, majd azt követően töltse fel a mellékleteket hozzánk.

 

Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés:

 

AVDH

 

Nyilatkozat

A kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező