1. oldal

Bejelentés desztilláló berendezés tulajdonszerzéséről

a jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2016. évi LXVIII. törvény alapján

Azonosító adatok

Lakóhelye

Levelezési címe

Elérhetőségek

Desztilláló berendezésre vonatkozó adatok

liter

Tárolásának, használatának helye (ha ez a hely a magánfőző lakóhelyétől eltérő helyen lévő gyümölcsös vagy, ha a berendezés különböző lakóhelyű személyek közös tulajdona)

Több tulajdonos esetén tulajdonostárs(ak)

Lakóhelye

Levelezési címe

Elérhetőségek

Nyilatkozat

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bejelentésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező