Kitöltési útmutató

Kérelem építési zaj- és rezgésforrás működtetésével kapcsolatos zajterhelési határérték alóli felmentéshez

 

Az eljárás illetéke 0,- forint.

A kérelem 1. pontjában szereplő adatoknál az építőipari kivitelező kérelmező adatait kell rögzíteni.

A kérelem 2. pontjában a munkavégzés helyét, címét kell megadni.

A kérelem 3. pontjában a munkavégzés időpontját, időtartamát, szakaszait kell megadni a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet szerint a mellékletben csatolt akusztikai szakvéleményben foglaltak alapján.

A kérelem 4. pontjában a kérelem részletes indoklása az akusztikai szakvélemény alapján, a kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági engedélyek, határozatok megnevezése, előzményes iratok ügyiratszámát kell megadni.

A kérelem 5. pontjában a kérelmezőnek el kell döntenie, hogy a kérelmezett eljárás során az ügy teljes eljárásában történő lefolytatását kéri, az ügyintézési határidő max. 60 nap, nem válasz esetén, amennyiben az Árk. 41. §. 1.) bekezdés feltételei teljesülnek, akkor az ügyintézési határidő max. 8 nap.

Melléklet: Az akusztikai szakvéleményt kötelező csatolni a rendeleti követelményeknek megfelelő szakértő bevonásával. Az aktuális akusztikai szakvélemény tervlapok, egyéb iratok csatolására, itt van lehetőség.

Kérelem

Kérelem építési zaj- és rezgésforrás működtetésével kapcsolatos zajterhelési határérték alóli felmentéshez

 

A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzője, mint I. fokú környezetvédelmi hatóság részére, Építési és Műszaki Osztály felé.

 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 13. §-a alapján kérem az alább megnevezett építőipari tevékenységhez/építési kivitelezési tevékenységre vonatkozó zajkibocsátási határértékek betartása alóli felmentés megadását, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. számú mellékletben foglalt zajterhelési határértékek alól.

 

Címe/székhelye

2. A munkavégzés helye

Címe

3. A munkavégzés időpontja/időtartama/szakaszai:

(a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet szerint)

4. A kérelem részletes indoklása,

akusztikai szakértői vélemény csatolásával a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 13. § alapján:

A kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Mellékletek

Azon ügyfelünk, aki nem rendelkezik más dokumentumhitelesítési móddal, kérjük az alábbi program segítségével először hitelesítse, majd azt követően töltse fel a mellékleteket hozzánk.

 

Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés:

 

AVDH

 

Mellékletek: akusztikai szakvélemény kötelező melléklet, egyéb előzményes iratok.

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező