Kitöltési útmutató

Kitöltési útmutató - Jelentés üzemi, szabadidős zajforrás zajkibocsátásának megváltozásáról

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése alapján az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és határterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépés okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

A bejelentés 1. pontjában szereplő adatoknál a zajkibocsátási határérték megadásával rendelkező bejelentő (üzemeltető) adatait rögzíteni kell.

Az üzemeltető személyében történő változás nem változásjelentés, új kérelem benyújtása szükséges!

A bejelentés 2. pontjában a vendéglátóhelyre vonatkozó adatokat kell megadni, ahol a változás történt. (megnevezés: vendéglátóhely fantázia neve, címe, helyrajzi száma (bérleti szerződésből/tulajdoni lapról pl.:12345/0/A/1).

EOV koordináta: Egységes Országos Vetület. Telephelyek, objektumok pontos földrajzi helyének megadására szolgáló koordináta a Magyarországon leginkább elterjedt, államigazgatási területen kötelezően használandó EOV koordinátarendszerében. Interneten megtalálható.

KTJ szám megadása szükséges.

A bejelentés 3. pontjában a zajkibocsátási határértéket megállapító határozat száma és kelte, ha volt II. fokú határozat, azt is rögzíteni kell. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági engedélyek, határozatok megnevezését, előzményes iratok ügyiratszámát stb. meg kell jelölni.

A bejelentés 4. pontjában a változás időpontját kell beírni figyelemmel a 30 napos határidőre.

A bejelentés 5. pontjában található táblázatokat az alábbiak figyelembevételével kell kitölteni:

a) új zajforrás (üzemrész, gép, hangosító berendezés stb.) üzembe helyezése,

b) új zajos vagy a korábbinál zajosabb tevékenység kezdése,

c) zajforrás cseréje zajosabbra,

d) zajforrás áthelyezése,

e) a telekhatáron, illetve azon belül a zaj terjedését befolyásoló változtatások (épületbontás, -építés, tereprendezés stb.),

f) a műszaki vagy működési idő megváltozása,

g) egyéb változás: szövegesen kiegészíthető.

A bejelentés 6. pontjában a változás részletesebb szöveges leírására van lehetősége az üzemeltetőnek, illetve korábbi vagy aktuális akusztikai szakvélemény, tervlapok, iratok csatolására itt van lehetőség.

Jelentés

Jelentés üzemi, szabadidős zajforrás zajkibocsátásának megváltozásáról

A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzője, mint I. fokú környezetvédelmi hatóság részére, az Építési és Műszaki Osztály felé.

A  környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése alapján bejelentem, hogy az alább megjelölt üzemi, szabadidős zajforrás működési területén - a zajkibocsátási határérték megállapítását követően - a határérték mértéke és teljesülése tekintetében változás következett be.

1. A bejelentő (üzemeltető)

2. Az üzemi, szabadidős zajforrás (ahol a változás történt)

3. A zajkibocsátási határértéket megállapító határozat; ha volt II. fokú határozat úgy annak is száma kelte; a kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági engedélyek (határozatok) megnevezése, ügyiratszáma; előzményes iratok

4. Változás

A bejelentésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Mellékletek

A bejelentéshez mellékelni kell (ha van) a változás előtti és a változást követő zajkibocsátás vizsgálati eredményét és a vizsgálatról készült szakvéleményt.

Esetenként akusztikai szakvéleményt is.

Azon ügyfelünk, aki nem rendelkezik más dokumentumhitelesítési móddal, kérjük az alábbi program segítségével először hitelesítse, majd azt követően töltse fel a mellékleteket hozzánk.

 

Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés:

 

AVDH

 

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező