Kérelem

Életjáradéki szerződés megkötése iránti kérelem

Lakcíme:

Kérelmező házastársának/élettársának

Lakcíme:

A szerződéskötéshez felajánlott ingatlan címe:

m2

Nyilatkozat

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a felajánlott lakás per-, igény-, és tehermentes.

A lakásra közüzemi díjtartozás nem áll fenn.

Budapest,

Melléklet:

– 30 napnál nem régebbi, hiteles tulajdoni lap másolata,

–  eredeti adásvételi szerződés,

– házastársak esetén házassági anyakönyvi kivonat

– élettársi kapcsolatban élők esetén, igazolás a legalább 1 éves időtartamú együttélésről

– hivatalos igazolás a közös képviselőtől a közös költség hivatalos összegéről

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező