Tájékoztató

Kitöltési útmutató az Ebösszeíró laphoz

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§-a alapján a tartás helye szerinti illetékes települési, fővárosban a kerületi önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. Az ebösszeírás alapján a törvényben meghatározott adattartalommal helyi elektronikus nyilvántartást kell vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint az ebrendészeti és állatvédelmi feladatok hatékony ellátása céljából.

Tájékoztatjuk az ebtulajdonosokat és ebtartókat, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján kötelesek az ebösszeíráskor a szükséges adatokat megadni. Amennyiben az ebtulajdonos, ebtartó a kötelezően előírt adatszolgáltatást, adatregisztrációt nem, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesítette állatvédelmi bírság szabható ki.

Az ebösszeíró lapon az eb tulajdonosának és az eb adatainak rögzítése szükséges a következő adatlap leadási határideje 2023 június 01.

A változásbejelentés ugyanezen az adatlapon keresztül teljesíthető.

Ebenként külön adatlapot kell kitölteni.

Ebösszeíró lap

EBÖSSZEÍRÓ LAP

Eb tulajdonosának adatai

Eb adatai

Eb utolsó veszettség elleni oltásának adatai

Kisállat útlevéllel rendelkező eb esetén kitöltendő

A kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

 

A kitöltött adatlap aktuális benyújtási határideje: 2023 június 01.

Ebenként külön adatlapot kell kitölteni.

A kitöltött nyomtatványok eljuttatása történhet:

Levélben: Az Ebnyilvántartó hivatal címére (1052 Budapest, Vármegye u. 15.)

Személyesen: Ugyanezen a címen (ügyfélfogadási idő: hétfő - csütörtök 16:30-17:30), illetve a kerületben működő állatorvosi rendelőkben (Belvárosi Állatorvosi Rendelő 1056 Budapest,  Belgrád rkp. 17., Centrum állatorvosi rendelő 1054 Budapest, Báthory u 17., Vet-Art Rendelő 1052 Budapest, Vármegye u. 15.).

E-mailben: ebrendelet@belvaros-lipotvaros.hu

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező