Bejelentés

Bejelentés a nyilvántartásban foglalt adatokban bekövetkezett változásról

I. Beazonosításhoz szükséges adatok

(a 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet 6.§ (5) bek. alapján 1. melléklet A/pontja)

Székhelye

Üzlet címe

Bejelentem  a fenti telephelyen lévő üzlet nyilvántartásban foglalt adataiban, az alábbi időpontban bekövetkezett változást

II. A változó adat

(Csak a változott adatot kell kitölteni.)

1. Kereskedő

Székhelye

2. Üzlet

Napi/heti nyitva tartási ideje:

* A 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (8) bekezdése alapján a világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitvatartásához a jegyző engedélye szükséges. A módosítás dátuma a beküldést követő naptól lehetséges.

m2

Mellékletek

Csatolandó dokumentumok

- az adatokban történő változást közhiteles dokumentummal szükséges igazolni

- nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (tulajdoni lap kivételével)

-amennyiben nem a kérelmező nyújtja be a kérelmet, a cég ügyvezetőjének a Rendelkezési Nyilvántartásban kell rendelkeznie a meghatalmazott személyről és az eljárási jogosultságáról

Azon ügyfelünk, aki nem rendelkezik más dokumentumhitelesítési móddal, kérjük az alábbi program segítségével először hitelesítse, majd azt követően töltse fel a mellékleteket hozzánk.

 

Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés:

 

AVDH

 

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező