1. oldal

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE

Az illeték: 0 Ft.

2. Székhelye

2. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik az üzlet

2.1. Napi/heti nyitvatartási idő

2005. évi CLXIV. törvény 6. § (8) bekezdése alapján a világörökség területén működő, szeszesitalt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitvatartásához a jegyző engedélye szükséges.

2.3. Üzlet címe

m2

2. oldal

3. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt

termékek megnevezése és sorszáma / 6. melléklet alapján, illetve az ebből a Jöt. 3. §. (2) bekezdése szerinti termékek (Jövedéki termékek: ásványolaj, alkoholtermék, sör, bor, pezsgő köztes alkoholtermék)

4. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege

- kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv.2. §. 10. pont.  kereskedelmi ügynöki tevékenység: olyan tevékenység, amelynek keretében a kereskedő más javára termékek, szolgáltatások eladására vagy vételére tárgyalásokat folytat, és azokra megbízás alapján szerződést köt; )

- kiskereskedelem  (Kertv. 2. §. 13.pont  kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is;), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. §.30. pont . vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is.), amennyiben ilyen tevékenységet folytat,

- nagykereskedelem (Kertv. 2. §. 18.pont  nagykereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek átalakítás (feldolgozás) nélküli továbbforgalmazása és az ezzel közvetlenül összefüggő raktározási, szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása kereskedő, feldolgozó részére, ideértve a nagybani piaci tevékenységet, valamint a felvásárló tevékenységet is;)

5. Kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról, hogy kíván-e szeszesital-kimérést folytatni, illetve kíván-e az üzletben a 22.§. (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet folytatni

(22. § (1) Vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás nyújtható, műsoros előadás, tánc rendezhető, továbbá a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Szt.) foglaltak alapján szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék folytatható. Az üzletben az Szt. alapján szerencsejátéknak minősülő játék csak az Szt.-ben meghatározott feltételekkel működtethető, illetve folytatható.) 

3. oldal

6. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3.§. (4) bekezdése szerint:

7. Folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint (kivéve az üzletben folytatható tevékenységek)

7.3. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések területek, vagy - ha a tevékenység egy  egész megyére vagy az ország egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése

4. oldal

8. Kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának, megszűnésének időpontja

9. Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén

Kert.5/A.§ „ Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet működését akkor kezdheti meg, ha biztosítja az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben az árusítótér nagysága alapján meghatározott számú személygépkocsi elhelyezésére szolgáló várakozóhelyet, és megfelel a járművek elhelyezésével kapcsolatos szabályoknak”)):

Csatolandó dokumentumok

Kereskedelmi tevékenység bejelentése

- A kereskedelmi tevékenység bejelentésekor a kereskedőnek szükséges igazolnia az üzlet használatának jogcímét, haszonélvezet esetén a haszonélvező hozzájárulását, illetve a közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását.

- A kizárólag külön engedély birtokában folytatható kereskedelmi tevékenység (vendéglátás) esetén a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal által kibocsátott külön engedély.

-A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Építés és Műszaki Osztálya által kiállított zajkibocsátási határozat. (csak vendéglátásnál)

- Amennyiben nem a kérelmező nyújtja be a kérelmet, a cég ügyvezetőjének a Rendelkezési Nyilvántartásban kell rendelkeznie a meghatalmazott személyéről és az eljárás jogosultságáról.

- Azon vendéglátó üzleteknek, amelyek kötelesek vendéglátó szoftver alkalmazására, nyilatkozniuk kell arról, hogy rendelkeznek a 210/2009. (IX.29.) Korm.rendelt 28. § g) pontja szerinti vendéglátó szoftverrel.

Azon ügyfelünk, aki nem rendelkezik más dokumentumhitelesítési móddal, kérjük az alábbi program segítségével először hitelesítse, majd azt követően töltse fel a mellékleteket hozzánk.

Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés:

AVDH

 

 

4. számú melléklet

4. számú melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez

 

4. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez *

 

Vendéglátóhely üzlettípusok és azok jellemzői

 

 

 

Vendéglátóhely üzlettípusok és azok jellemzői

1. Étterem

 

 Fő terméktípusa:

 

Melegétel

Tevékenység TEÁOR kódja:

 

TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás

 

Üzemeltetés típusa:

 

 

Egész éven át nyitva tartó/időszakos

 

Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

 

 

A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Vendégtérrel rendelkezik, a vendégeknek biztosítani kell a helyszíni fogyasztás lehetőségét.

 

 

Konyha jellege, ételkészítés helye:

 

 

Az ételeket helyben készítik, főzőkonyhával rendelkezik.

 

 

2. Büfé

 

Fő terméktípusa:

 

Melegétel/hidegétel

 

 

Tevékenység TEÁOR kódja:

 

 

TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás

 

Üzemeltetés típusa:

 

 

Egész éven át nyitva tartó/időszakos

 

Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

 

 

A kiszolgálás önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.

 

Konyha jellege, ételkészítés helye:

 

Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

 

 

 

 

3. Cukrászda

 

Fő terméktípusa:

 

 

Cukrászati készítmény, édesipari termék

 

Tevékenység TEÁOR kódja:

 

 

TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás

 

Üzemeltetés típusa:

 

 

Egész éven át nyitva tartó/időszakos

 

Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

 

 

A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.

 

Konyha jellege, ételkészítés helye:

 

 

A cukrászati termékeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

 

4. Kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely

 

Fő terméktípusa:

 

Kávéital, alkoholmentes ital

 

Tevékenység TEÁOR kódja:

 

TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás

 

Üzemeltetés típusa:

 

 

Egész éven át nyitva tartó/időszakos

 

Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

 

 

A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.

 

Konyha jellege, ételkészítés helye:

 

 

Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

 

 

 

5. Italüzlet, bár

 

Fő terméktípusa:

 

Szeszes ital

 

Tevékenység TEÁOR kódja:

 

TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás

 

Üzemeltetés típusa:

 

Egész éven át nyitva tartó/időszakos

 

Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

 

 

A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.

 

Konyha jellege, ételkészítés helye:

 

 

Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

 

 

6. Zenés-táncos szórakozóhely

 

Fő terméktípusa:

 

Szeszes ital

 

Tevékenység TEÁOR kódja:

 

TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás

 

Üzemeltetés típusa:

 

 

Egész éven át nyitva tartó/időszakos

 

Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

 

 

Zenés szolgáltatást nyújt, tánctérrel rendelkezik. A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (poharak stb.)

 

Konyha jellege, ételkészítés helye:

 

 

Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

 

 

7. Munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely

 

Fő terméktípusa:

 

Melegétel/hidegétel

 

Tevékenység TEÁOR kódja:

 

TEÁOR’08: 5629 - Egyéb vendéglátás

 

Üzemeltetés típusa:

 

Egész éven át nyitva tartó/időszakos

 

Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

 

 

A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Vendégtérrel rendelkezik, a helyszíni fogyasztás lehetőségét kötelező biztosítania.

 

Konyha jellege, ételkészítés helye:

 

 

Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik, minimum tálalóval vagy melegítőkonyhával kell rendelkeznie.

 

 

8. Gyorsétterem

 

Fő terméktípusa:

 

Melegétel/hidegétel

 

Tevékenység TEÁOR kódja:

 

TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás

 

Üzemeltetés típusa:

 

Egész éven át nyitva tartó/időszakos

Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

 

A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.

Konyha jellege, ételkészítés helye:

Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik, minimum befejező konyhával rendelkezik.

 

9. Rendezvényi étkeztetés

 

Fő terméktípusa:

 

Melegétel/hidegétel

 

Tevékenység TEÁOR kódja:

 

TEÁOR’08: 5621 - Rendezvényi étkeztetés

 

Üzemeltetés típusa:

 

Alkalmi

 

Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

 

A kiszolgálás helye a rendezvény. A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.

 

Konyha jellege, ételkészítés helye:

 

Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

 

 

10. Alkalmi vendéglátóhely

 

Fő terméktípusa:

 

 

Melegétel/hidegétel, kávéital, alkoholmentes és szeszes ital

 

Tevékenység TEÁOR kódja:

 

TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás

 

Üzemeltetés típusa:

 

Alkalmi

 

Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

 

 

Meghatározott helyen üzemel. A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Pl. Telepített food truck, borozó egy borfesztiválon

 

Konyha jellege, ételkészítés helye:

 

Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

 

11. Mozgó vendéglátóhely

 

Fő terméktípusa:

 

 

Melegétel/hidegétel, kávéital, alkoholmentes és szeszes ital

 

Tevékenység TEÁOR kódja:

 

TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás

 

Üzemeltetés típusa:

 

Alkalmi

 

Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

 

 

Folyamatosan változtatja a helyét, nem tartózkodik huzamosabb ideig egy helyben. A kiszolgálás önkiszolgáló értékesítés formájában történik nem biztosít ülőhelyet, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Pl. Mozgó food truck, mozgó (kiskocsin) borozó egy borfesztiválon

 

Konyha jellege, ételkészítés helye:

 

Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik

 

 

6. számú melléklet

6. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez

Termékkörök

1. Élelmiszer

1.1.1. Meleg étel

1.1.2. hideg étel,

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék,

1.5. Hús-és hentesáru,

1.6. Hal,

1.7. Zöldség- és gyümölcs,

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék,

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.),

1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.),

1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.),

1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.);

2. *  Dohányterméket kiegészítő termék;

3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.);

4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő);

5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.);

6. Lábbeli- és bőráru;

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk;

8. Hangszer;

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk;

10. Audió- és videóberendezés;

11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.);

12. Telekommunikációs cikk;

13. Festék, lakk;

14. Vasáru, barkács, és építési anyag;

15. Szaniteráru;

16. Könyv;

17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány;

18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.);

19. Számítógépes hardver- és szoftver termék;

20. Illatszer, drogéria;

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;

22. *  Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag;

23. Háztartási tüzelőanyag;

24. Palackos gáz;

25. Óra- és ékszer;

26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.);

27. Játékáru;

28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.);

29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny;

30. Virág és kertészeti cikk;

31. Kedvtelésből tartott állat;

32. Állateledel, takarmány;

33. Állatgyógyászati termék;

34. Szexuális termék;

35. Fegyver és lőszer,

36. Pirotechnikai termék;

37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.);

38. Fotócikk;

39. Optikai cikk;

40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk;

41. Temetkezési kellék;

42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru;

43. Emlék- és ajándéktárgy;

44. Numizmatikai termék;

45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék;

46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség);

47. Személygépjármű;

48. Egyéb gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármű);

49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék;

50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék;

51. Mezőgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbőr, toll stb.);

52. Mezőgazdasági ipari gép, berendezés;

53. Irodagép, -berendezés, irodabútor;

54. Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, professzionális elektromos gép, berendezés, hajó, repülőgép stb.);

55. Ipari vegyi áru;

56. Egyéb termelési célú alapanyag termék (műanyag-alapanyag, nyersgumi, ipari textilszál, textilipari rostanyag, kartonpapír, drágakő);

57. Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék;

58. Zálogház által, a tevékenysége keretén belül felvett és ki nem váltott zálogtárgy.

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező