Tájékoztató

Időszaki támogatás kérelem tájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérelmének mielőbbi elintézése érdekében kérjük, szíveskedjen figyelmesen elolvasni az alábbi Tájékoztatót és ennek megfelelően pontosan kitölteni a formanyomtatványt, illetve mellékelni a vonatkozó iratokat.

                                                                   Tájékoztató

 

Időszaki támogatásra jogosult:

A kérelem benyújtásakor az V. kerületben lakcímmel rendelkező 0-18 éves korú gyermeket nevelő család vagy egyedülálló szülő, akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500,- Ft) 750 %-át, egyedülálló szülő esetében 800 %-át, három vagy több gyermeket nevelő család esetében 900 %-át.

(3) Az időszaki támogatást évente három alkalommal

a)   a húsvétot,

b)   a tanévkezdést,

c)    a karácsonyt

(a továbbiakban: jogosultsági időszak) megelőző 30 napon belül nyújtja az Önkormányzat.

A támogatás összege gyermekenként és jogosultsági időszakonként 10.000.-Ft.

Az időszaki támogatásra való jogosultság megállapítása az adott tanévre történik, szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tartó időszakra. A kérelem benyújtása folyamatos, a jogosultság a benyújtást követő jogosultsági időszak/ok/ra állapítható meg.

 Az időszaki támogatás jövedelemhatár:

egy vagy két gyermeket nevelő család esetén (az öregségi nyugdíjminimum750 %-a)              

213.750,- Ft

egyedülálló esetén (az öregségi nyugdíjminimum  800%-a)

228.000,- Ft

három vagy több gyermeket nevelő család esetén (az öregségi nyugdíjminimum  900%-a)

              256.500,- Ft

 

A támogatás iránti kérelemhez az alábbi iratokat kell mellékelni:

Jövedelemre  vonatkozó igazolások :

 

Ø  rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolás; nem rendszeres ill. vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző adóbevallással lezárt időszakról illetékes állami adóhatóság által kiállított hivatalos igazolás, az adóbevallással még  le nem zárt időszakról  a könyvelő, ennek hiányában a vállalkozó büntetőjogi nyilatkozta az időszak alatt szerzett nettó bevételről, vagy könyvelő által kiállított hivatalos  igazolás,

 

Ø  álláskereső esetén az illetékes Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltségének igazolása az álláskereső státuszról, valamint arról, hogy pénzbeli ellátásban részesül-e,

 

Ø  alkalmi munkából élő esetén büntetőjogi nyilatkozat az alkalmi munkából származó - a kérelmet megelőző 12 naptári hónapban szerzett - jövedelemről,

 

Ø  a tartásdíjat megállapító bírói végzés, hivatalos megállapodás vagy büntetőjogi nyilatkozat a gyermektartásdíj összegéről,

 

Ø  a szülői felügyeleti jog igazolására a gyermek elhelyezésének ügyében hozott bírósági döntés vagy hivatalos megállapodás vagy a szülők együttes nyilatkozata arról, hogy a gyermek gondozását, nevelését melyikük látja el.

 

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a támogatással összefüggő bármely visszaélés az önkormányzat tudomására jut, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett támogatás összegét vissza kell fizetni!

Kérelem

Időszaki támogatás kérelem

Állandó lakhelye

Tartózkodási helye

Elérhetőség

Kérelmezővel a fenti V. kerületi lakcímen élő állandó bejelentett vagy érvényes tartózkodási hellyel rendelkező lakosok

Jövedelemnyilatkozat

Azon ügyfelünk, aki nem rendelkezik más dokumentumhitelesítési móddal, kérjük az alábbi program segítségével először hitelesítse, majd azt követően töltse fel a mellékleteket hozzánk.

Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés:

AVDH

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Jövedelmek összesítése

Ft
Ft/fő

Nyilatkozat

Tájékoztatom, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás tekintetében visszafizetési kötelezettség terheli.

Egyéb információk

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező